Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Historický šerm

Adresár skupín

Skupiny v jednotlivých krajoch Slovenska

Banskobystrický kraj
Berezun, Cassanova, Ricasso, Vlčí tesák

Bratislavský kraj
Argyll, Banderiun, Borseus, Bratislavský šermiarsky spolok, Cohors Fortis, Equites Posoniensis, ET Cetera, EX - Heredis, Galthilion, Ni Emmens, Ocelot, SIC, Sine Nomine, Sirius, Slobodný šermiarsky spolok, Spiculatores, Tovaričstvo, Triglav, Ursus, Vargar, Žoldnieri

Košický kraj
Aramis, Constance, Flauros, Jago, Mestský spolok strelecký, Runa, Slobodní šermiari, Templári,
Vexilatio legionis II adivtrix, Via Cassa

Nitriansky kraj

Aldaron, Arwen, Nitrianska turnajová spol. ,Tormenta

Prešovský kraj
Aura Mori, Cohors, Dominii Scepusii, Fortis, Johanka, Rad Sv. Michala, Sarus, Vikomt

Trenčiansky kraj
Aquila sokoliari, Bludní rytieri, Bojník, Ryt. Turnaj NORMANI, TORMEN, Wagus

Trnavský kraj
Ctibor, Kompánia trnavských žoldnierov, Rad Sv. Galahada

Žilinský kraj
Cech Terra de Selinan, Diadem, Družníci rytiera Donča, Espada, Páni Váhu a Tatier, Ratmír, Stilet,
Taurus Ater, Turul


 

Abecedný adresár skupín

AQUILA sokoliari

Meno:       Jozef Tomík
Adresa:     Zámok a okolie 946/11, P. O. Box 5, 97201 Bojnice
Tel.:          0905 497 068
Web:        www.aquila.sk
E-mail:      info@aquila.sk


 

Aramis

Meno:       Paľo Valouch
Adresa:     Humenská 3/A , 040 01 Košice
Tel.:           0907 908 725
Web:         www.dass-aramis.sk
E-mail:      zdenka.dvorackova@netkosice.sk
Obdobie:   G, B, W


 

Argyll

Meno:       Tibor Liszkay
Adresa:    Geologická 24, 821 06 Bratislava
Tel.:          0903 264 787
Web:        www.argyll.sk
E-mail:      argyll@argyll.sk
Obdobie:  Gotika


 

Banderium

Meno:      Štefan Struhár
Adresa:    Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava
Tel.:         +421 903 462 079
Web:        www.shs-banderium.sk
E-mail:     banderium@gmail.com
Obdobie: Gotika, Renesancia, Barok, tanec


 

Ballasova jednotka hajdúchov

 

Meno: Peter Šatka
Adresa: Majerníkova 46, 841 05 Bratislava
Tel: 00421 903 036 586
Obdobie: Uhorská renesancia, uhorský barok, šerm šabľou

 

Berezun

Meno:      Miroslav Kostra
Adresa:    CSA 20, 977 01, Brezno
Tel.:         0915 829 069  /  0905 639 181
Web:        www.berezun.sk
E-mail:     berezun@berezun.sk
Obdobie: G


 

Bludní rytieri

erb

Meno:      Jaroslav Matejka
Adresa:    SNP 60, 91451 Trenč. Teplice
Tel.:         0905 945 244
Web:        www.bludni.sk
E-mail:     bludni@bludni.sk
Obdobie: G, Kr


 

Bojník

erb

Meno:       Kamil Fojtík
Adresa:    Kľačno 402, 972 15 Kľačno
Tel.:          0905 620 334, 046/541 66 77
Web:        www.bojnik.sk
Email:       bojnik@bojnik.sk
Obdobie: všetko


 

Borseus

erb

Meno:       Gustáv Kyselica
Adresa:    Jadranská 44, 84101 Bratislava
Tel.:          0905 418 978
Web:        www.borseus.sk
E-mail:      stunt@borseus.sk
Obdobie:  všetko


 

Bratislavský šermiarsky spolok


Meno:  Martin Fabian
Adresa:  Jaseňová 1915/1, 900 51 Stupava
Tel.:  +421 903 848 083
Web: www.sermiari.sk
E-mail: info@sermiari.sk
Obdobie: stredovek,renesancia


 

Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice

erb

Meno:      Martin Kollár
Adresa:   Jakubská cesta 61, 974 01 Banská Bystrica
Tel.:         0917 810 082
Web:       www.cassanova.sk
E-mail:     cassanova@cassanova.sk
Obdobie: R, B, Tur.,


 

Cech Terra de Selinan

erb

Meno:      Ing. Martin Tvarožek
Adresa:    Fatranská 2, 010 08 Žilina
Tel.:         +421 911 247 657 
Web:       www.terradeselinan.sk
E-mail:    terradeselinan@gmail.com
Obdobie: G


 

Cohors

erb

Meno:       Tibor Straka
Adresa:    Obrancov mieru 29, 08001 Prešov
Tel.:         +421907454507
Web:        www.cohors.sk
E-mail:     shs.cohors@gmail.com
Obdobie: G


 

Cohors Fortis

Meno:       Richard Stranovský
Adresa:     I. Bukovčana 2, 841 08 Bratislava
Tel.:          0904 909 785
E-mail:     cohorsfortis@azet.sk
Obdobie: G


 

Corvus Arma

erb

Meno:      Martin Rebro
Adresa:   Slovinec 54, 84107 Bratislava
Tel.:         +421 905 262 572
Web:       www.havrani.sk
E-mail:     havrani@havrani.sk
Obdobie: všetko okrem J


 

Ctibor

erb

Meno:      Miča Ivan
Adresa:   Sládkovičova 181, 905 01 Senica
Tel.:         +421 903 470 610
Email:     ctibor@ctibor.sk
Web:       www.ctibor.sk
Obdobie: G, B


 

Dominii Scepusii

erb

Meno:       Miloslav Vanc
Adresa:    Kúpeľná 56, Spiš. Podhradie
Tel.:          0908 983 711
Email:       vanc@spisnet.sk
Web:        www.panispisa.sk
Obdobie: G


 

Družinníci rytiera Donča

erb

Meno:       Štefan Sališ
Adresa:    S. Nemčeka 133, 034 95 Likavka
Tel.:         0905 567 997
Web:       www.mujweb.cz/sport/excalibur/
E-mail:     shsdrd@hotmail.com
Obdobie: G


 

ET Cetera

Adresa:     Drotárska cesta 19/A, 81102 Bratislava
Web:        www.etcetera.sk
E-mail:      etc@etcetera.sk
Obdobie: G, R, B


 

Fortis

erb

Meno:      Katarína Očenášová
Adresa:    Partizánska 682/30, 058 01 Poprad
Tel.:         +421 915 932 617
Email:      fortis.poprad@gmail.com
Web:       www.fortis-poprad.sk
Obdobie: G


 

Galthilion

Meno:       Lucia Šimonová
Tel.:          0903 936 968
Web:        www.galthilion.sk
E-mail:      herrin@azet.sk
Obdobie:  G, R, B, R


 

Jago

Meno:       Rasťo Gala
Adresa:     Hanulova 49, Spišská N. Ves, 052 01
Tel.:         +421 907 332 047
Web:        www.jago.sk
E-mail:      jago@jago.sk
Obdobie:  B


 

Kompánia trnavských žoldnierov

Meno:       Matej Juran
Adresa:     Vajanského 18, 917 01 Trnava
Tel.:          +421 911 124 417
E-mail:      juran.matej@gmail.com
Web:         www.kompania.sk
Obdobie:  G


 

Mestský spolok strelecký

Meno:       Marián Kapinos
Adresa:     Viedenská 5, 04011 Košice
Tel.:           0905 478 143
E-mail:      mkapinos@iol.sk
Obdobie:  G, B, W


 

Ni Emmens

Meno:       Matej Mardiak
Adresa:     Matičná 49, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.:          0908 139 750
Web:        www.niemmens.org
E-mail:      shsniemmens@gmail.com
Obdobie:  G, Slovania


 

Rad Sv. Galahada

Meno:      Gábor Blázsovits
Adresa:    Vajnorská 61Bratislava, 831 03 Bratislava
Tel.:          +421 918 788 375
Web:        www.galahad.sk
E-mail:      serm.galahad@gmail.com
Obdobie:  G


 

Rad Sv. Michala

Meno:       Katarína Tišáková
Adresa:     Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:          0908 171 403
Web:        www.radsvmichala.webnode.sk
E-mail:      tisakova.k@gmail.com
Obdobie:  G


 

Ricasso


Meno:       Maroš Danko
Adresa:     Kozáčeka 28, 960 01 Zvolen
Tel.:          +421 911 525 251
Web:        www.ricasso.sk
Email:       ricasso@ricasso.sk
Obdobie:  B


 

Rytiersky turnaj NORMANI

Meno:       Dušan Tadlánek
Adresa:    Zábudišová 818, 913 07 Bošáca
Tel.:          +421 907 400 394
E-mail:     normani@normani.sk
Web:        www.normani.sk


 

Sarus

erb

Meno:       Martin Ružbarský
Adresa:     Ardova 5/10, 080 01 Prešov
Tel.:          0905 789 335
E-mail:      sarus@psh.sk
Obdobie:  G
Web:        www.sarus.psh.sk


 

Sirius

Meno:       Dušan Chlebuš 
Adresa:     Pavla Horova 21, 841 08, Bratislava
Tel.:          +421 908 140 899
Web:        www.sirius-serm.sk
E-mail:      sirius.serm@gmail.com
Obdobie:  B, G


 

Slobodný šerm. spolok

Meno:       Juraj Váňa
Adresa:     Bodrocká 40, 821 07 Bratislava
Tel.:          0905 491 718
Obdobie:  Ro, J


 

Taurus Ater

Meno:       Roman Svorka
Adresa:    Uzlovská 3/29,  03608 Martin
Tel:          +421 904 680 352 
Web:        www.taurus-ater.eu
E-mail:      info@taurus-ater.eu
Obdobie:  G


 

Templári z hradu Bagras

Meno:       Ján Strašifták
Tel.:          +421 903 467 993
Web:        www.templari.sk
E-mail:      j.strasiftak@gmail.com
Obdobie:  G ranná


 

TORMEN


Meno:        Tony Hrdý
Tel.:           0905/938219
Web:         www.tormen.szm.sk
E-mail:       tormen@tormen.sk
Obdobie:   R, B


 

Tormenta

erb

Meno:       Michal Kujovský
Adresa:    Za ferenitkou 11, 949 11 Nitra
Tel.:          0904 978 423
Web:        www.tormenta.szm.sk
E-mail:      darth_mito@post.sk
Obdobie:  Re, B


 

TOSTABUR

erb

Meno:       Štefan Klimko
Adresa:     Krížna 1, 811 07 Bratislava
Tel.:          +421 903 673 753
Web:        www.tostabur.sk
E-mail:      tostabur@gmail.com
Obdobie:  Starovek – Egypt, Antika, Gladiátor, iRanná gotika, Neskorá gotika, Renesancia,Barok,Neskorý                        barok, Uhorsko, Turecko, Exotika:Japonsko, Malajsko, Astékov, Western 


 

Triglav

Tel:           0903 837613
E-mail:     nabor@triglav.sk
Web:        www.triglav.sk
Obdobie:  Neskorý stredovek(dlhý meč),Slovania(Veľká Morava),Pravek(posledná doba ľadová)


 

Trnavský šermiarsky cech

Meno:        Anton Kohutovič
Adresa:      Palárikova 56, Trnava
Tel.:           0905 912 004
Web:          www.gesellschaft-lichtenawers.eu/tsc/sk
E-mail:       anton.kohutovic@gmail.com
Obdobie:   G (1450-1480)


 

Turul

erb

Meno:       Branislav Brna
Adresa:     Belá 374, 038 11 Belá - Dulice
Tel.:          0905 979 331
Web:        www.turul.eu.sk
E-mail:      brano@turul.eu.sk
Obdobie:  G


 

Ursus

erb

Meno:       Matej Bubnič
Adresa:     Malacká 36, 90031 Stupava
Tel.:          +421 918 498 482
Web:        www.shs-ursus.sk
E-mail:      matej.bubnic@gmail.com
Obdobie:  G, Re, Uh


 

Vargar

Tel.:          +421 907 794 895
Web:         www.vargar.sk
E-mail:      vargar@vargar.sk
Obdobie:  G


 

Via Cassa

Meno:      Roman Furajtar
Tel.:         0908 368 345
Web:       www.viacassa.sk
E-mail:     kapinos@viacassa.eu; polak@viacassa.eu
Odbodie:  Uhorsko


 

Vikomt

Meno:       Gerboc Ján
Adresa:     Komenského 2651, 069 01 Snina
Tel.:          0907 956 741
Web:        www.klubsermusnina.sk/tit.html
Email:       jan.gerboc@centrum.sk
Obdobie:  G, Re, Uh


 

Vir Fortis

Meno: Miroslav Klembara
Tel č.: 0915 253 793
Web: http://virfortis.eu
Email: klembara@virfortis.eu


 

Vlčí tesák

 

Meno:       Ján Vician
Adresa:     962 44 Litava 137
Tel.:          0903 547 303
E-mail:      vlcitesak@vlcitesak.sk
Obdobie:  G


 

Wagus


Meno:        Ladislav Sekerka
Adresa:     Školská 48 , 911 05 Trenčín
Tel.:           +421 905 793 317
Web:         www.wagus.sk
E-mail:      wagus.tn@gmail.com
Obdobie:  Rím , Gladiátori , tanec –( gotika , renesancia)


 

Žoldnieri

erb

Meno:       Andrej Janičina
Adresa:     Furdekova 10, 851 03 Bratislava
Tel.:          0905 483 166, 0905 425 982
Web:         www.zoldnieri.sk
E-mail:      zoldnieri@zoldnieri.sk
Obdobie:  G, B


 

webygroup

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Markepee, s.r.o.


952787

Úvodná stránka