Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Historický šerm

Turnaj

Pravidlá turnaja v historickom šerme

Turnaja sa môže zúčastniť:

 • člen skupiny historického šermu
 • len osoba plnoletá (výnimku môže udeliť organizačný výbor, ale len s písomným súhlasom zákonného    zástupcu neplnoletej osoby)
 • len osoba zdravotne spôsobilá
   

Turnaj je rozdelený na dve kategórie: 

 • kategória mužov ( môže sa prihlásiť aj žena, bez handicapu )
 • kategória žien
   

Výzbroj, výstroj a bojisko:
 

Zbraň

 - kord, ktorý musí mať zjavne historický charakter, pričom čepeľ možno použiť jedine športovú, ktorej ukončenie je obalené lepiacou páskou
 

Odev a obuv

- kožená vesta
- kožené rukavice
- šatka na ochranu krku
- ochranná šermiraska prilba (kto má nech prinesie,budú aj k dispozícií)

Odev a obuv musia byť výlučne historického charakteru. Nakoľko sa jedná o turnaj v historickom šerme, nepripúšťa sa teda športové alebo iné oblečenie a obuv.

Odôvodnenie: Keď sa môže šermovať na podstatne horších terénoch v historických kostýmoch a obuvi na vystúpeniach na rôznych, často krát šmykľavých povrchoch, tráve, mačacích hlavách a podobne, tak na rovnej ploche by to nemal byť problém.

Čo sa týka poškodenie kostýmu, nie je podmienkou použiť svoj hlavný , najdrahší a najkvalitnejší kostým. Treba brať na vedomie, že nejaké to roztrhnutie sa vždy dá opraviť, veď sa to stáva na vystúpeniach bežne a toto je jediný turnaj v historickom šerme v roku.
 

Bojisko

Bojisko je obdĺžnikového tvaru cca 5x8 m. ohraničenom páskou so šírkou min. 5cm,  pričom samotné rozmery bojiska sú stanovené možnosťami priestoru v ktorom sa turnaj uskutočňuje.
 

Rozhodcovia:

Duel rozhoduje 6 rozhodcov:

 • 2 stredoví (hlavný a II. hlavný) – stoja oproti sebe na stredovej čiare (z vonkajšej strany bojiska)
 • 4 postranní – stoja v rohoch bojiska /opäť z vonkajšej strany/

Hlavný rozhodca disponuje dvoma rozhodovacími hlasmi a má právo zastaviť boj. II. hlavný rozhodca disponuje jedným rozhodovacím hlasom, má právo zastaviť boj v prípade, že ďaľší dvaja postranný rozhodcovia signalizujú zásah, ktorý sám tiež jednoznačne videl. Postranný rozhodca disponuje jedným rozhodovacím hlasom.

Zásah sa signalizuje zdvihnutím ruky, pričom stredoví rozhodcovia môžu a nemusia jeho signál okamžite akceptovať. Po zastavení akcie a stručnom zhodnotení priebehu akcie vynesie hlavný rozhodca po konzultácii s ostatnými rozhodcami verdikt, pričom musí rešpektovať a zohľadniť aj rozhodnutia postranných rozhodcov a rozhodnutie II. stredového rozhodcu. V prípade, že aj sám nemá názor a zásah signalizovali traja rozhodcovia musí ako konečné rozhodnutie uznať jeho názor (opäť po konzultácii s ostatnými rozhodcami).
Pri konzultovaní zásahov sa postranní rozhodcovia vyjadrujú nasledovne:
ÁNO - znamená: videl som (a bol to) platný zásah
NIE - znamená: nebol to zásah
NEMÁM NÁZOR – znamená: z môjho uhla pohľadu to nie je možné objektívne posúdiť

Bodovanie a hierarchia zásahov: (vždy sa dá dohodnuť priamo pred turnajom)

 •  hlava alebo telo – 3 body
 •  noha alebo ruka – 1 bod


Počet bodov na výhru v dueli 5 bodov a bodovanie sa počas celého turnaja nemení.


Každý z duelantov má právo priznať si zásah, ale až po zastavení boja niektorým z rozhodcov a v prípade, keď to sám uzná za vhodné, mlčky zdvihnutím ruky so zbraňou. (Hlavný rozhodca to môže, ale nemusí vziať na vedomie)
Súzásah - vzájomný zásah - obom sa pripočíta počet bodov ktoré dosiahli zásahom (hlava 3 body – ruka 1 bod)
Časový interval by mal byť o čosi väčší ako to bolo v v predošlom turnaji, (Vítezství se přičítalo tomu, kdo dal protivníkovi ránu výše umístnenou. Jestliže například šermíř zasáhl svého soka do ruky a sám vzápětí obdržel odvetu do hlavy, zvítězil onen šermíř se zraněním ruky.“ citát z knihy Vladimíra Šindeláře „Šermíři, rváči, duelanti“, na str. 78).


Odzbrojenie súpera - vmykom, odšmykom alebo inak, čo má za následok vypadnutie kordu z ruky

 •  bodové ohodnotenie – 5 bodov následne okamžitá výhra celého duelu (môžu sa dohodnúť iné podmienky)
 •  prípadne ak súper dovolí pokračovanie v dueli (body za odzbrojenie podľa dohody: 1, 2, 3)

V prípade súzásahom presiahnu obidvaja duelanti 5 bodovú hranicu, víťazom sa stáva duelant s vyšším počtom danných zásahov, v prípade že tento počet je rovnaký pokračuje sa do „rýchlej smrti“ tak aby víťaz bol určený.
O konečnom poradí v skupine rozhoduje počet víťazstiev, vzájomný duel a prípadne počet obdržaných a danných zásahov .


Priebeh boja:

 

 • duel vyhlasuje hlavný rozhodca vyzvaním duelantov, aby vstúpili na bojisko a dostavili sa ku kontrole zbraní (tú prevedie on sám, prípadne môže o to požiadať II. hlavného rozhodcu – viď. stať „Rozhodcovia“)
 • duelanti sa riadia povelmi hlavného rozhodcu:

"Na streh !“
"Pripravený ?“ – duelanti odpovedajú ÁNO – NIE
 "Vpred !“ - až na tento povel je povelené zaútočiť !!!l


Časový limit na jeden duel je 4 minúty. Ak by do tohto časového limitu nepadli zásahy, nastaví sa 1 minúta v ktorej by bola rýchla smrť (kto dá prvý zásah, ten vyhráva). Ak by boli obaja po predĺžení bez zásahu, prišiel by na rad žreb.

Zastavenie boja:
Boj sa zastavuje hlasným zvolaním „STOP !!!“

Boj môže zastaviť:

 • hlavný rozhodca
 • II. hlavný má právo zastaviť boj v prípade, že ďaľší dvaja postranný rozhodcovia signalizujú zásah, ktorý tiež videl a hodlá vyniesť rozhodnutie
 • Ktorýkoľvek z rozhodcov, alebo duelantov iba v prípade, že spozoruje vážne poškodenie výstroje, či výzbroje, prípadne iný úkaz, ktorý by mohol spôsobiť zranenie duelantov, alebo inej osoby.
 • Bezdôvodné zastavenie boja duelantom sa trestá napomenutím. 2 napomenutia v jednom dueli = tr. bod
   

Postihy:


Rozhodcovia sú oprávnení udeliť nasledovné postihy:

a) napomenutie
– udeľuje (podľa vlastného uváženia) hlavný, alebo II. hlavný rozhodca, za prehrešky proti šermiarskej etike, hrubé, vulgárne, či inak nevhodné správanie. Pasívnosť v boji, „surové“ seky a body, úmyselné zrážky na telo súpera, urážky smerované rozhodcom (i postranným)
Postranný rozhodca môže požiadať hlavného o udelenie napomenutia duelantovi, zo strany ktorého došlo k urážke, osočovaniu, či inému verbálnemu útoku na jeho osobu.
b) trestný bod
– udeľuje hlavný rozhodca za dve napomenutia, dve opustenia bojiska počas jedného duelu, prípadne iné technické priestupky.
c) porážka v dueli (kontumácia)
- udeľuje hlavný rozhodca v prípade, že sa jeden z duelantov včas nedostaví k duelu bez vedomia jedného z hlavných rozhodcov (rozhodca môže duel odložiť a vyhlásiť iný).
Kontumáciu navrhuje a udeľuje podľa vlastného uváženia hlavný rozhodca za obzvlášť vulgárne, či brutálne správanie, bezdôvodné hrubé zaútočenie na súpera mimo aktívneho boja, či iné vážne priestupky. V tomto prípade je ale hl. rozhodca povinný dať hlasovať o verdikte.
Hlasovať majú právo všetci šiesti rozhodcovia rozhodujúci daný duel, pričom každý z nich disponuje jedným hlasovacím hlasom, iba v prípade zhodnosti hlasov (pre a proti), platí hlas hl. rozhodcu za dva.
d) diskvalifikácia z turnaja
- udeľuje automaticky hl. rozhodca v prípade, že sa šermiar nedostaví k trom vyhláseným (odloženým) duelom, ktorých mal byť účastníkom.
- udeľuje automaticky hl. rozhodca duelantovi zo zjavnými príznakmi požitia alkoholických nápojov, drog, či omamných látok, pričom na túto skutočnosť ho môže upozorniť ktokoľvek z prítomných.
- navrhuje podľa vlastného uváženia a udeľuje hlavný rozhodca za opätovné vážne priestupky z druhého odseku bodu c), pričom aj v tomto prípade platí hlasovacia povinnosť ako v bode c).

 

Stratégia boja


Povolené:

 •  použitie lavoručnej dýky ako obranného elementu (zákaz použitia pri útoku na bodanie prípadne rezanie)
 •  menenie ruky počas duelu (šerm ľavou – pravou rukou)
 •  držanie zbrane oboma rukami
 •  otočky
   

Nepovolené:

 •  použitie ľavoručnej dýky na útočné prvky
 •  kotúle
 •  podkopávanie súpera,
 •  držanie súpera voľnou rukou

 

Použitie nepovoleného prvku má za následok neuznanie zásahu a napomenutie.


 
Poradie jednotlivcov
 MenoSkupina1.miesta2.miesta3.miestaSPOLU(body)
1BeličkaCassanova43018
2Janičina A.Corvus Arma / Žoldnieri14012
3ŠimovičCorvus Arma2108
4Janičina MCorvus Arma / Žoldnieri32013
5KollárCassanova1127
6BystričanTovarišstvo0204
7KlimkoTovarišstvo1014
8BlaškoCassanova0113
9AchsTovarišstvo1003
10GyurcsoTovarišstvo1003
11KolodičTovarišstvo1003
12HorwáthCorvus Arma1003
13NagyAramis1003
14ŠišmaAdorea1105
15LužaBuhurt0113
16TurečekAdorea1003
17BuršíkLibertas1003
18ValouchAramis0022
19FojtíkBojník0102
20JurisBojník0102
21Malec LeošLibertas0102
22SvobodaLibertas0102
23VolfPřemyslovci0102
24MachánCorvus Arma0011
25DuraiOliheň/Žoldnieri0113
26VlčekBuhurt0102

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Markepee, s.r.o.


962440

Úvodná stránka