Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Historický šerm

Články

O krytí "NAPLOCHO" (január 2002)

S týmto pojmom sa stretávame už niekoľko rokov a priznám sa, že ja sám som sa na viacerých fórach vyjadril proti takejto forme odvracania útoku súpera ako o nepodloženej. Hoci môj postoj bol a je naďalej skeptický, od začiatku som sa poctivo snažil dopátrať pravdy aj v rovine literárnej, aj obrazovej, aj faktickej. Niektorí autori (najmä z Ameriky - USA, Kanada) berú ploché krytie ako samozrejmosť a je najvyšší čas, aby som nabádal každého šermiara z okruhu pôsobnosti školy Magisterium, aby sa snažil aj sám dopátrať sa odpovede na túto otázku. V súčasnosti robíme praktické pokusy s ostrou zbraňou, aby sme mohli zaujať aktuálne stanovisko a oboznámiť vás s ním. Zatiaľ vás len stručne zoznámim s argumentami pre a proti - a z ich súboru pochopíte, prečo som v tejto veci taký zdržanlivý.
Skôr, než vás oboznámim s argumentáciou, popíšem krytie naplocho, aby nevznikli dohady „ako to básnik myslel“.
Čepeľ sa nastaví proti seku plochou šikmo tak, aby sa jeho čepeľ kĺzala k ruke a hneď po náraze sa zvrtne v pästi, aby priečka splnila svoju funkciu a zadržala po ostrí sa kĺžucu zbraň súpera.

Argumenty.
Pre:
1. Z obrázkov dobových šermiarskych kníh nevyplýva vždy celkom jasne, ako je čepeľ postavená - či ostrím proti ostriu, alebo plochou proti ostriu.
2. V zbrojniciach sa vyskytujú takmer výlučne zbrane nevyštrbené, čo by bolo nepravdepodobné, keby sa stretávali ostrím na ostrie.
3. Plochou čepele sa kryť dá, keďže týmto spôsobom kryjú Japonci (presnejšie hranou šinodži-dži na boku čepele.
4. Niektoré zbrane majú záštitný oblúk (renesančné meče a dýky), záštitný tŕň tesáky), alebo tretiu priečku (škótske meče), akoby ich tieto pomôcky mali chrániť pri plochom krytí!
5. V čase, odkedy je známe, že bolo kryté ostrie na ostrie, používali sa čepele vyrábané manufaktúrne, čo znamená, že neboli už také drahé, ako predtým používané unikáty a čepele sa ľahko dali vymeniť, ak boli už príliš dosekané.
6. Na obrázkoch je často vidieť držanie ukazovákom za priečku. To by v prípade krytia na ostrie šermiar odpykal odťatím prsta, keby sa čepeľ skĺzla k priečke.

Proti:
1. Obrázky z kníh, kedy nie je jasné, akou časťou čepele sa kryje, sa týkajú obdobia, kedy nebola známa perspektíva a kresliari nevedeli zobraziť čepeľ v inej, než plochej podobe, takže obrázky sú nepreukazné.
2. Od čias, kedy bola známa perspektíva, vieme, že sa krylo na ostrie, pretože to majstri priamo popisujú. Je pravda, že vtedy už prevládal bodový šerm, kde ostrie na ostrie tak netrpí - ale na druhej strane šermoval sa aj čisto sekový šerm šabľou a tou sa krylo po ostrí, lebo inak sa šabľou účinne kryť nedá! (Presnejšie povedané nevieme!)
3. Neexistuje súvislá línia vývoja šermu v Európe, ktorá by sa opierala o ploché krytie, ale je tu športový šerm, ktorý je súvislým pokračovaním šermu v predchádzajúcich storočiach a v ňom je tradícia veľmi silného predpisu kryť ostrie proti ostriu.
4. Je nelogické, že by šermiari poznali chránenie ostria plochým krytím a potom sa ho zrazu bez dôvodu vzdali, ak to fungovalo ako zabehnutý zvyk!
5. V zbrojniciach sú dnes rovnako nepoškodené zbrane aj z období, kedy jednoznačne vieme, že sa krylo ostrie proti ostriu, takže môžeme predpokladať, že do zbrojníc vedome vyberali nepoškodené zbrane a tie vyštrbené sa spotrebovali na materiál. My predsa vieme, že do múzeí sa dostávajú len zlomky zbrojnej produkcie - rovnako ako v prípade zbraní z poslednej vojny: koľko z nich je v múzeách poškodených?! Takmer žiadne!
6. Drvivá väčšina zbraní má priečku orientovanú proti ostriu a preto sa dá predpokladať, že odtiaľ sa čaká ohrozenie. Pri krytí naplocho by sa nie vždy podarilo včas zvrtnúť ruku a priečku nastaviť.
7. Už v Utrechtskom žaltári sa vyskatuje miniatúra „brúsenie mečov“, kde na jednej strane vidíme bojovníkov cvičiť a na druhej strane priamo tam, na bojovom poli prebrusujú vyštrbené a otupené zbrane - a nie je to pohľad do mečiarskej dielne!!!
8. Ochranný oblúčik „passo d,asino“ sa začal na meči objavovať ako práve ochrana ukazováka, ako aj výrez na čepeli, z ktorého sa vyvinulo ricasso - v súlade so zvýšenou potrebou ochrany ukazováka pri krytí po čepeli.
9. V diele majstra Ringecka z 15. stor. sa vyskytuje menovitá zmienka o nastavení ostria proti útoku súpera.
10. Európske čepele sú oveľa plochšie, ako japonské a teda aj menej stabilné v plochom smere. Po niekoľkých úderoch naplocho začína sa tzv. „zvrtuľovatenie“ čepele, ktoré definitívne znehodnocuje zbraň pre plnohodnotný sek a na druhej strane pri krytí naplocho vzrastá nebezpečenstvo prelomenia čepele nárazom o ostrie.

K tomu všetkému pristupujú ešte argumenty spochybňujúce pre i proti: (Sú to také argumenty, ktoré som zažil pri dišputáciách a ktoré dokazujú, že debata je neplodná - aj dôkaz zoči-voči bude popretý, lebo kto chce niečo vidieť modré, nájde modrú farbu aj v bielej aj v čiernej!)
1. Hoci majstri Nemeckej školy niekde aj priamo uvádzajú : ...a pri krytí obrátiš pravé (alebo krátke) ostrie (čiže líce, alebo rub) proti súperovej zbrani... je to pre prívržencov plochého krytia len dôkaz, že tieto slová znamenajú, že až po krytí naplocho „obrátiš pravé ostrie...atď. Čiže: po čom baba túžila, to sa jej aj prisnilo!
2. Alebo naopak: ak raz existuje niečo, čo sa dá urobiť, je to už polovičným dôkazom, že to tak aj bolo!
A úprimne musím povedať, že naplocho kryť sa dá!
3. Záštitný oblúk a ricasso sa začali montovať na zbrane v dôsledku bodového šermu, aby sa dala zbraň rdžať ukazovákom za priečku a pritom sa nemusel bojovník starať o nastavovanie plochy čepele už len zriedkavým sekom.
4. Krytie plochou s presným nauhlovaním na sek súpera s následným včasným zvrtnutím proti ostriu je natoľko náročná metóda, že musíme predpokladať, že ju používali dôsledne len tí najlepší. Lenže to by potom aj tak boli ostatné zbrane doničené. Lenže - tí najlepší boli zároveň tí najbohatší, ktorí si mohli dovoliť špičkových učiteľov a najlepšie zbrane. A práve tieto zbrane sa vidia v múzeách!

Čo nám z toho všetkého vychádza?
Neistoty.
Pravdepodobnosť dopracovať sa k jednoznačnýcm literárnym odkazom je nepatrná a tak nám ostáva len experimet. Ako som už povedal, práve sa ním dlhodobo zaoberáme a jeho výsledky dúfam, že do konca roka budeme môcť vyhlásiť. Ale pozor!
Ani potom to však nebude dôkaz pre, ani proti! To, čo nedokážem ja, môže iný dokázať a to, čo jednému pripadá hlúpe, inému sa pozdáva. Vznikne tu len dobrozdanie ľudí, ktorí sa úprimne zaoberajú šermom , majú dlhodobé skúsenosti a ich mienka teda zaváži.
Na záver Vám chcem sprostredkovať ešte osobný zážitok z jednej takej dišputácie, aby ste pochopili komplikovanosť tejto úlohy.
V Nemecku som sa mal možnosť stretnúť s mladým mužom, ktorý založil skupinu šermiarov a vystupuje ako ich majster. Patrí k popredným zástancom plochého krytia v Nemecku. To, čo mi predviedli, ma presvedčilo, že o všeobecných zásadách šermu im veľa nie je známe. Odhliadnuť od kát, neumelo vykradnutých z japonského Iai-do, odhliadnuc od „phantassy“ rituálov a aikidových predcvičení, mali naozaj podrobne prečítaných nemeckých majstrov. Uplatnenie ich náuk bolo však sprevádzané útokmi „na krátku ruku“, pri pohybe sa potkýnali o vlastné nohy a ich pohybová kultúra nebola bojovnícka, ale tanečná.
Napriek tomu ma ich majster presvedčil o tom, že prinajmenšom on kryť vie. Keď som sa ho ale opýtal, čo by robil v prípade vodorovného seku (lebo mi bolo jasné, že jeho systém túto úlohu bude ťažko riešiť ), zareagoval pohotovo, že tak sa nesekalo.
Na to niet argumentu, lebo aj keby som ho vyobšíval, povedal by, že šermujem nedobovo.
Okrem toho všetci títo intelektuáli šermu sú na seba príjemní. Ich útoky nie sú tvrdé a niet záruky, ako by si s tvrdými útokmi poradili.
Ale pozor!
Napriek tomu ma ich poňatie jednou vecou upútalo! Utvrdil som sa v tom, že sa netreba dopredu zatvrdzovať proti ničomu. Ten človek, ak bude rozprávať o mne, tiež asi nebude oplývať chválou k mojej škole, pretože je jeho pojatiu cudzia. A predsa si myslím, že aj jemu vznikla látka na rozmýšľanie a bude závisieť len od neho, ako ju zužitkuje.
Ja sa pousilujem prakticky overiť odolnosť plochého krytia tak v silovom nasadení, ako aj ostrou zbraňou a dúfam, že získam zaujímavé poznatky tak pre seba, ako aj pre svojich žiakov.
Dovtedy radím: vytvárajme si názory, nie dogmy a poučme sa aj od takých, s koho názormi nesúhlasíme.

Peter Koza,
slobodný majster šermu.
 


 

webygroup

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Markepee, s.r.o.


932338

Úvodná stránka