Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Historický šerm

Adresár skupín

Abecedný adresár skupín

AQUILA sokoliari

Meno:       Jozef Tomík
Adresa:     Zámok a okolie 946/11, P. O. Box 5, 97201 Bojnice
Tel.:          0905 497 068
Web:        www.aquila.sk
E-mail:      info@aquila.sk


 

Aramis

Meno:       Paľo Valouch
Adresa:     Humenská 3/A , 040 01 Košice
Tel.:           0907 908 725
Web:         www.dass-aramis.sk
E-mail:      zdenka.dvorackova@netkosice.sk
Obdobie:   G, B, W


 

Argyll

Meno:       Tibor Liszkay
Adresa:    Geologická 24, 821 06 Bratislava
Tel.:          0903 264 787
Web:        www.argyll.sk
E-mail:      argyll@argyll.sk
Obdobie:  Gotika


 

Banderium

Meno:      Štefan Struhár
Adresa:    Ožvoldíkova 13, 84102 Bratislava
Tel.:         +421 903 462 079
Web:        www.shs-banderium.sk
E-mail:     banderium@gmail.com
Obdobie: Gotika, Renesancia, Barok, tanec


 

Ballasova jednotka hajdúchov

 

Meno: Peter Šatka
Adresa: Majerníkova 46, 841 05 Bratislava
Tel: 00421 903 036 586
Obdobie: Uhorská renesancia, uhorský barok, šerm šabľou

 

Berezun

Meno:      Miroslav Kostra
Adresa:    CSA 20, 977 01, Brezno
Tel.:         0915 829 069  /  0905 639 181
Web:        www.berezun.sk
E-mail:     berezun@berezun.sk
Obdobie: G


 

Bludní rytieri

erb

Meno:      Jaroslav Matejka
Adresa:    SNP 60, 91451 Trenč. Teplice
Tel.:         0905 945 244
Web:        www.bludni.sk
E-mail:     bludni@bludni.sk
Obdobie: G, Kr


 

Bojník

erb

Meno:       Kamil Fojtík
Adresa:    Kľačno 402, 972 15 Kľačno
Tel.:          0905 620 334, 046/541 66 77
Web:        www.bojnik.sk
Email:       bojnik@bojnik.sk
Obdobie: všetko


 

Borseus

erb

Meno:       Gustáv Kyselica
Adresa:    Jadranská 44, 84101 Bratislava
Tel.:          0905 418 978
Web:        www.borseus.sk
E-mail:      stunt@borseus.sk
Obdobie:  všetko


 

Bratislavský šermiarsky spolok


Meno:  Martin Fabian
Adresa:  Jaseňová 1915/1, 900 51 Stupava
Tel.:  +421 903 848 083
Web: www.sermiari.sk
E-mail: info@sermiari.sk
Obdobie: stredovek,renesancia


 

Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice

erb

Meno:      Martin Kollár
Adresa:   Jakubská cesta 61, 974 01 Banská Bystrica
Tel.:         0917 810 082
Web:       www.cassanova.sk
E-mail:     cassanova@cassanova.sk
Obdobie: R, B, Tur.,


 

Cech Terra de Selinan

erb

Meno:      Ing. Martin Tvarožek
Adresa:    Fatranská 2, 010 08 Žilina
Tel.:         +421 911 247 657 
Web:       www.terradeselinan.sk
E-mail:    terradeselinan@gmail.com
Obdobie: G


 

Cohors

erb

Meno:       Tibor Straka
Adresa:    Obrancov mieru 29, 08001 Prešov
Tel.:         +421907454507
Web:        www.cohors.sk
E-mail:     shs.cohors@gmail.com
Obdobie: G


 

Cohors Fortis

Meno:       Richard Stranovský
Adresa:     I. Bukovčana 2, 841 08 Bratislava
Tel.:          0904 909 785
E-mail:     cohorsfortis@azet.sk
Obdobie: G


 

Corvus Arma

erb

Meno:      Martin Rebro
Adresa:   Slovinec 54, 84107 Bratislava
Tel.:         +421 905 262 572
Web:       www.havrani.sk
E-mail:     havrani@havrani.sk
Obdobie: všetko okrem J


 

Ctibor

erb

Meno:      Miča Ivan
Adresa:   Sládkovičova 181, 905 01 Senica
Tel.:         +421 903 470 610
Email:     ctibor@ctibor.sk
Web:       www.ctibor.sk
Obdobie: G, B


 

Dominii Scepusii

erb

Meno:       Miloslav Vanc
Adresa:    Kúpeľná 56, Spiš. Podhradie
Tel.:          0908 983 711
Email:       vanc@spisnet.sk
Web:        www.panispisa.sk
Obdobie: G


 

Družinníci rytiera Donča

erb

Meno:       Štefan Sališ
Adresa:    S. Nemčeka 133, 034 95 Likavka
Tel.:         0905 567 997
Web:       www.mujweb.cz/sport/excalibur/
E-mail:     shsdrd@hotmail.com
Obdobie: G


 

ET Cetera

Adresa:     Drotárska cesta 19/A, 81102 Bratislava
Web:        www.etcetera.sk
E-mail:      etc@etcetera.sk
Obdobie: G, R, B


 

Fortis

erb

Meno:      Katarína Očenášová
Adresa:    Partizánska 682/30, 058 01 Poprad
Tel.:         +421 915 932 617
Email:      fortis.poprad@gmail.com
Web:       www.fortis-poprad.sk
Obdobie: G


 

Galthilion

Meno:       Lucia Šimonová
Tel.:          0903 936 968
Web:        www.galthilion.sk
E-mail:      herrin@azet.sk
Obdobie:  G, R, B, R


 

Jago

Meno:       Rasťo Gala
Adresa:     Hanulova 49, Spišská N. Ves, 052 01
Tel.:         +421 907 332 047
Web:        www.jago.sk
E-mail:      jago@jago.sk
Obdobie:  B


 

Kompánia trnavských žoldnierov

Meno:       Matej Juran
Adresa:     Vajanského 18, 917 01 Trnava
Tel.:          +421 911 124 417
E-mail:      juran.matej@gmail.com
Web:         www.kompania.sk
Obdobie:  G


 

Mestský spolok strelecký

Meno:       Marián Kapinos
Adresa:     Viedenská 5, 04011 Košice
Tel.:           0905 478 143
E-mail:      mkapinos@iol.sk
Obdobie:  G, B, W


 

Ni Emmens

Meno:       Matej Mardiak
Adresa:     Matičná 49, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.:          0908 139 750
Web:        www.niemmens.org
E-mail:      shsniemmens@gmail.com
Obdobie:  G, Slovania


 

Rad Sv. Galahada

Meno:      Gábor Blázsovits
Adresa:    Vajnorská 61Bratislava, 831 03 Bratislava
Tel.:          +421 918 788 375
Web:        www.galahad.sk
E-mail:      serm.galahad@gmail.com
Obdobie:  G


 

Rad Sv. Michala

Meno:       Katarína Tišáková
Adresa:     Farbiarska 35, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.:          0908 171 403
Web:        www.radsvmichala.webnode.sk
E-mail:      tisakova.k@gmail.com
Obdobie:  G


 

Ricasso


Meno:       Maroš Danko
Adresa:     Kozáčeka 28, 960 01 Zvolen
Tel.:          +421 911 525 251
Web:        www.ricasso.sk
Email:       ricasso@ricasso.sk
Obdobie:  B


 

Rytiersky turnaj NORMANI

Meno:       Dušan Tadlánek
Adresa:    Zábudišová 818, 913 07 Bošáca
Tel.:          +421 907 400 394
E-mail:     normani@normani.sk
Web:        www.normani.sk


 

Sarus

erb

Meno:       Martin Ružbarský
Adresa:     Ardova 5/10, 080 01 Prešov
Tel.:          0905 789 335
E-mail:      sarus@psh.sk
Obdobie:  G
Web:        www.sarus.psh.sk


 

Sirius

Meno:       Dušan Chlebuš 
Adresa:     Pavla Horova 21, 841 08, Bratislava
Tel.:          +421 908 140 899
Web:        www.sirius-serm.sk
E-mail:      sirius.serm@gmail.com
Obdobie:  B, G


 

Slobodný šerm. spolok

Meno:       Juraj Váňa
Adresa:     Bodrocká 40, 821 07 Bratislava
Tel.:          0905 491 718
Obdobie:  Ro, J


 

Taurus Ater

Meno:       Roman Svorka
Adresa:    Uzlovská 3/29,  03608 Martin
Tel:          +421 904 680 352 
Web:        www.taurus-ater.eu
E-mail:      info@taurus-ater.eu
Obdobie:  G


 

Templári z hradu Bagras

Meno:       Ján Strašifták
Tel.:          +421 903 467 993
Web:        www.templari.sk
E-mail:      j.strasiftak@gmail.com
Obdobie:  G ranná


 

TORMEN


Meno:        Tony Hrdý
Tel.:           0905/938219
Web:         www.tormen.szm.sk
E-mail:       tormen@tormen.sk
Obdobie:   R, B


 

Tormenta

erb

Meno:       Michal Kujovský
Adresa:    Za ferenitkou 11, 949 11 Nitra
Tel.:          0904 978 423
Web:        www.tormenta.szm.sk
E-mail:      darth_mito@post.sk
Obdobie:  Re, B


 

TOSTABUR

erb

Meno:       Štefan Klimko
Adresa:     Krížna 1, 811 07 Bratislava
Tel.:          +421 903 673 753
Web:        www.tostabur.sk
E-mail:      tostabur@gmail.com
Obdobie:  Starovek – Egypt, Antika, Gladiátor, iRanná gotika, Neskorá gotika, Renesancia,Barok,Neskorý                        barok, Uhorsko, Turecko, Exotika:Japonsko, Malajsko, Astékov, Western 


 

Triglav

Tel:           0903 837613
E-mail:     nabor@triglav.sk
Web:        www.triglav.sk
Obdobie:  Neskorý stredovek(dlhý meč),Slovania(Veľká Morava),Pravek(posledná doba ľadová)


 

Trnavský šermiarsky cech

Meno:        Anton Kohutovič
Adresa:      Palárikova 56, Trnava
Tel.:           0905 912 004
Web:          www.gesellschaft-lichtenawers.eu/tsc/sk
E-mail:       anton.kohutovic@gmail.com
Obdobie:   G (1450-1480)


 

Turul

erb

Meno:       Branislav Brna
Adresa:     Belá 374, 038 11 Belá - Dulice
Tel.:          0905 979 331
Web:        www.turul.eu.sk
E-mail:      brano@turul.eu.sk
Obdobie:  G


 

Ursus

erb

Meno:       Matej Bubnič
Adresa:     Malacká 36, 90031 Stupava
Tel.:          +421 918 498 482
Web:        www.shs-ursus.sk
E-mail:      matej.bubnic@gmail.com
Obdobie:  G, Re, Uh


 

Vargar

Tel.:          +421 907 794 895
Web:         www.vargar.sk
E-mail:      vargar@vargar.sk
Obdobie:  G


 

Via Cassa

Meno:      Roman Furajtar
Tel.:         0908 368 345
Web:       www.viacassa.sk
E-mail:     kapinos@viacassa.eu; polak@viacassa.eu
Odbodie:  Uhorsko


 

Vikomt

Meno:       Gerboc Ján
Adresa:     Komenského 2651, 069 01 Snina
Tel.:          0907 956 741
Web:        www.klubsermusnina.sk/tit.html
Email:       jan.gerboc@centrum.sk
Obdobie:  G, Re, Uh


 

Vir Fortis

Meno: Miroslav Klembara
Tel č.: 0915 253 793
Web: http://virfortis.eu
Email: klembara@virfortis.eu


 

Vlčí tesák

 

Meno:       Ján Vician
Adresa:     962 44 Litava 137
Tel.:          0903 547 303
E-mail:      vlcitesak@vlcitesak.sk
Obdobie:  G


 

Wagus


Meno:        Ladislav Sekerka
Adresa:     Školská 48 , 911 05 Trenčín
Tel.:           +421 905 793 317
Web:         www.wagus.sk
E-mail:      wagus.tn@gmail.com
Obdobie:  Rím , Gladiátori , tanec –( gotika , renesancia)


 

Žoldnieri

erb

Meno:       Andrej Janičina
Adresa:     Furdekova 10, 851 03 Bratislava
Tel.:          0905 483 166, 0905 425 982
Web:         www.zoldnieri.sk
E-mail:      zoldnieri@zoldnieri.sk
Obdobie:  G, B


 

webygroup

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
Markepee, s.r.o.


962423

Úvodná stránka